Λειτουργία:  
 :: Είσοδος 
  Σεπτεμβρίου 19, 2019      
 
 Εταιρικό Προφίλ   

 


H Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. προέρχεται από την μετατροπή του Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ που λειτουργούσε από το 1952, ιδρυόμενο από μεμονωμένους αυτοκινητιστές. Έτσι και σύμφωνα με τον Ν. 2963/2001, το Ν.Π.Ι.Δ. που υπήρχε και είχε συσταθεί με την ΥΠ. ΑΠ. 28929/2447/76 (ΦΕΚ 1368/Β/10-11-1976) μετατράπηκε σε Ανώνυμο Εταιρία και το κεφάλαιο καταβλήθηκε αποκλειστικά από πρώην μετόχους. Απασχολεί πλήθος εργαζομένων, σε διάφορες ειδικότητες (λογιστήριο, προσωπικό κίνησης, σταθμάρχες, ελεγκτές, κλπ). Παρέχει υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας και η λειτουργία του καθορίζεται από το Ελληνικό Κράτος και τον Ν.2963/2001 καθώς και πλήθος Υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών διαταγμάτων. Η αξιοπιστία και η τακτικότητα των δρομολογίων από πλευράς Κ.Τ.Ε.Λ., η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αναδεικνύουν την Αστική Συγκοινωνία αυτής της πόλης ως έναν ιστορικό φορέα με πρωταρχικό ρόλο στην καθημερινή ζωή.

Το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βεροίας Α.Ε. διοικείται από πενταμελές αιρετό Δ.Σ.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Παυλίδης Παύλος
Αντιπρόεδρος : Ακριβόπουλος Ευριπίδης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Τασόπουλος Παντελής
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Βογιατζόγλου Λάζαρος
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Δαμιανίδης Δαμιανός

Βέροια 01/12/2015

 

Ισολογισμός 2012

 

 


Ισολογισμός 9ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012- 31 Δεκεμβρίου2012)  
Ισολογισμός 2012.pdf
 

 

 


Ισολογισμός 2013

 

 


Ισολογισμός 10ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013- 31 Δεκεμβρίου2013)  Ισολογισμός 2013.pdf

 

Ισολογισμός 2014

 

Παρασκευή 8/5/2015 


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014- 31 Δεκεμβρίου2014)  Ισολογισμός 2014.pdf

 

 

 

 

 

 Copyright 2008© "ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε."   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων