Λειτουργία:  
 :: Είσοδος 
  Δεκεμβρίου 14, 2018      
 
 Ισολογισμοί   
 Ισολογισμός Ελαχιστοποίηση

 

Ισολογισμός 2012

 

 


Ισολογισμός 9ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012- 31 Δεκεμβρίου2012)  

 Ισολογισμός 2012.pdf

 

 


Ισολογισμός 2013

 

 


Ισολογισμός 10ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013- 31 Δεκεμβρίου2013)  

Ισολογισμός 2013.pdf

 

 

Ισολογισμός 2014

 

Παρασκευή 8/5/2015 


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014- 31 Δεκεμβρίου2014)  

Ισολογισμός 2014.pdf

 

Ισολογισμός 2015

Δευτερα 6/6/2016

Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου 2015- 31 Δεκεμβρίου2015)  

 Ισολογισμός 2015.pdf

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  2015.pdf

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015.pdf

 

 

 

 

 


 Εκτύπωση   

Ισολογισμός 2012

 

 


Ισολογισμός 9ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012- 31 Δεκεμβρίου2012)  
Ισολογισμός 2012.pdf
 

 

 


Ισολογισμός 2013

 

 


Ισολογισμός 10ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013- 31 Δεκεμβρίου2013)  Ισολογισμός 2013.pdf

 

Ισολογισμός 2014

 

Παρασκευή 8/5/2015 


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014- 31 Δεκεμβρίου2014)  Ισολογισμός 2014.pdf

 

 

 

 

 

 Copyright 2008© "ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε."   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων